19130115 - Död. Anna Maria Charlotta.

Tillkännagifves att Gud I sitt allvisa råd behagat hädankalla min älskade maka husbondehustrun Anna Maria Charlotta, född Ögren, som genom olyckshändelse hastigt afled härstädes I dag kl. 9 e. m., I en ålder af nära 72 år, sörjd och saknad af mig, 2:ne fostersöner samt släkt
och många vänner.
Liffride i Lärbro den 12 Januari 1913
CARL MAGNUSSON.

Sv. Ps. 344: 1.

Anna Maria CharlottaGotlands Allehanda
Onsdagen den 15 januari 1913
N:r 11