19130115 - Död. STURE.

Vår käre STURE omkom genom drunkning måndagen den 6 januari 1913 i en ålder af nära 17 år, djupt sörjd och bittert begråten af oss föräldrar, syskon, släkt och deltagande vänner.
Visby den 14 januari 1913.
EMMA och NILS LARSSON.
EMIL och EMLI.    AGDA.
ELLEN och ADOLF. GERDA.

I hafvets oändliga famn, I dess frid
Nu slumrar för evigt vår Sture,
Från sorger och oro, från kamp ooh från strid De vaggande vågor dig bure.
Och böljorna svepa så ömt liksom mor Nu ditt stoft till den sista färden.
Din själ har Gud famnat! Sof godt "lille bror"
Från kampen ooh oron i världen.

STUREGotlands Allehanda
Onsdagen den 15 januari 1913
N:r 11