19130115 - Tillstånd

Tillstånd att framdraga en elektrisk lågspänningsledning till stadens utom dess planlagda område belägna renhållningsverk samt att med nämda ledning korsa Visby—Tingstäde järnväg har af k. m:t beviljats Visby stad.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 januari 1913
N:r 11