19130115 - Till infanteriskjutskolan

Till infanteriskjutskolan under innevarande år ha beordrats till andra kursen för kompanischefer ur infanteriet med inryckningsdag 28 juli kapten S. A. Leatz och till första, kursen för yngre subalternofficerare med inryckningsdag 23 april löjtnant E. Lundström.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 januari 1913
N:r 11