19130115 - Olyckshändelse med dödlig utgång

Olyckshändelse med dödlig utgång inträffade för några dagar sedan å Burgsviks hamnkaj, där en sinnessvag 25-årig son till 70-årige skeppare J. Höglund, i ett obevakadt ögonblick under ett anfall af fallandesot, ramlade i sjön och drunknade. Då den svage ynglingen saknades i hemmet gjordes efterspaningar efter honom som resulterade i att han anträffades liggande död på sjöbottnen invid bryggan.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 januari 1913
N:r 11