19130116 - Byggmästaren L. Andersson.

Byggmästaren L. Andersson.

Genom offentlig stämning halva borgenärerna uti byggmästaren L. Anderssons i Solbjerga, Fröjels socken, den 21 december 1912 började konkurs kallats att innan klockan tolf på dagen måndagen den 7 april 1913 inför domhafvunden i Gotlands södra härad här å tingsstället anmäla och bevaka sina fordringar.
Tingsstället Skogs den 13 januari 1913.
På Häradsrättens vägnar:
ERIK FORSSBLAD.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 januari 1913
N:r 12