19130116 - Sirius Biografteater.

Sirius Biografteater.

Program 16-18 januari.
Förbjudet för barn.
Kriget.
Ny bildserie.
Mellan himmel och hat.
En sjömans kärlekssaga. Drama ur sjömanslifvet.
Vid Bosporens strand.
Storslagna naturbilder.
Svärpappa mot sin vilja.
Amerik. lustspel.
Föreställningar kl. 6,30 och 8,15.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 januari 1913
N:r 12