19130116 - Väghinder.

Väghinder.

För omläggning af en bro å allmänna vägen mellan. Levide korsgata och Orleifs i Levide är sagda vägstycke aflyst från trafik 21 och 22 dennes, då istället vägen genom Fardhem till Genum kan begagnas.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 januari 1913
N:r 12