19130116 - Från landsbygden. Hall.

Från landsbygden.

HALL, 13 jan.
I årets nattvardsundervisning inom Hangvars pastorat deltaga 25 konfirmander.
Säden står sig, trots det myckna regnandet dock ganska bra, åtminstone, där den ej ligger alltför lågt. Äfvsn de svårtrafikabla vägarna hoppas man nu skola bli bättre, då det nu ändtligen upphört att regna.
Strömmingsfisket har hela vintern varit klent här. Någon gång ha fiskarena väl fått litet, men ej stort mer än till eget behof.



Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 januari 1913
N:r 12