19130117 - Död. Charlotta Karolin Vilhelmina.

Att min kära maka Charlotta Karolin Vilhelmina, född den 16 april 1840, afled den 16 jan 1913, sörjd och saknad af mig, barn, barnbarn och systrar, har jag den sorgliga plikten tillkännagifva.
Fårösund den 17 jan. 1913.
P. A. NORDSTRÖM.

Sv. Ps. 373.

Charlotta Karolin VilhelminaGotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13