19130117 - Fastighetsauktion. O. Björnlund.

Fastighetsauktion.

Genom offentlig auktion, som å stället förrättas torsdagen den 23 jan. kl. 11 f. m. låter. O. Björnlund till den högstbjudande försälja sin med utmärkta och - välinredda åbyggnader försedda fastighet, 1/96-dels mantal Kvie och 1281/100000 mantal Mölner belägen vid allmänna vägen i närheten af Isome gård i Wäte socken och bestande af 7 tnl. god åker, äng och torrlagd myr, den senare insådd till vall.
Betalningsvilkoren, som blifva rätt
förmånliga, tillkännagigvas vid tillfället och äro goda utsikter att å egendomen erhålla egnahemslån.
Mästerby d. 16 jan. 1913.
ALBERT LÖFGREN.Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13