19130117 - Auktion i Stenstu i Stenkyrka.

Auktion i Stenstu i Stenkyrka.

Genom offentlig auktion, som förrättas vid Stenstu i Stenkyrka tisdagen den 21 januari kl. 11 f. m. låter landtbrukar e Karl Karlsson försälja: 8 st. goda mjölkkor, somliga premierade, en del kalflfärdiga, 10 st. 3 till 7 månaders grisar, 1 skräddaresymaskin, 1 bättre vurstvagn, 1 slåttermaskin, 1 ny foderhäck till 1 dragare, 1 fjäderhare, 3,000 kilo timotej, 2 stackar råg- och hvetehalm, 50 tunnor goda matpotatis m. m. samt 10 tunnland jord i s. k. Vätlingsmyr som är särdeles passande till toriströ och som säljes antingen i mindre lotter eller - i sin helhet. Af mig kände, vederhäftigt inropare erhålla anstånd med betalningen 5 månader, andra betala vid Anfordran dessförinnan.
Stenkyrka i januari 1913.
OSKAR LINDGREN.Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13