19130117 - Anmaning.

Anmaning.

Resterande räntor och kapitalafbetalningar till Tingstäde sparbank för år 1912 torde ovilkorligen inbetalas vid banksammanträdet lördagen den 25 januari kl. 10-3 e. m.; i annat fall komma lånen i sin helhet att uppsägas och lagligen indrifvas.
Tingstäde den 14 januari 1913.
STYRELSEN.Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13