19130117 - Lojsta komministratur.

Lojsta komministratur.

Domkapitlet förordar obetingadt, att Fardhems pastorat med indragning af komministratur en därstädes (Lojsta), bibehålles som själfständigt pastorat.Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13