19130117 - Statsbidrag för moderskapshjälp.

Statsbidrag för moderskapshjälp.

Den väntade kungörelsen angående statsbidrag åt sjukkassor, som meddela moderskapshjälp, har utfärdats af k. m:t. Vilkoren för erhållande af statsbidrag äro desamma, som bestämdes af senaste riksdag.Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13