19130117 - Häradshöjding Th. af Ekenstam

Häradshöjding Th. af Ekenstam har af första kammarens högerparti återvalts till ledamot af förtroenderådet, och arrendator Jespersson har af andrakammarhögern erhålilit motsvarande förtroendeuppdrag, hvarjämte han utsetts till en af partiets fyra tryckerikomiterade.Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13