19130117 - Ingen kommendantsbefattning i Tingstäde.

Ingen kommendantsbefattning i Tingstäde.

Önskemålet om upprättandet af en kommendantsbefattning i Tingstäde, som flera gånger varit på tal utan att bifallas och som senast mot slutet af 1911 ånyo framförts af miltärbefälhafvaren på Gotland, har i enlighet med generalstabsschefens yttrande, icke heller nu blifvit tillmötesgånget.Gotlands Allehanda
Fredagen den 17 januari 1913
N:r 13