19130118 - Stor egendomsaffär.

Stor egendomsaffär.

Egendomen Västninge i Lärbro har för en köpeskilling af 50,000 kr. af hemmansägaren O. N. Andersson försålts till hemmansäg. Johan Jacobsson, Myrungs i Linde, och f. styckjunk. O. Pettersson i Visby.Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 januari 1913
N:r 14