19130120 - Männen för dagen.

Männen för dagen.

Professor H. Schück

Professor H. Schück.
Nyvald ledamot af Svenska akademien.Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 januari 1913
N:r 15