19130120 - Enligt epidemirapporterna

Enligt epidemirapporterna för förra hälften af innev. januari månad förekommo därunder följande antal fall af smittosam sjukdom här i länet af nervfeber 1 fall i Visby och af skarlakansfeber 4 fall, hvaraf 2 i Visby samt i Hafdhem och Hejde hvardera 1.Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 januari 1913
N:r 15