19130121 - Egendomarna Malms

Egendomarna Malms

Harde, Viflings och Seigs i Helvi försäljas i smålotter å offentlig auktion vid Malms tisdagen den 28 innevarande januari kl. 10 f. m.
Försäljningsvilkoren tillkännagifvas vid auktionen.
Slite den 20 januari 1913.
THURE HOLMQVIST.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 januari 1913
N:r 16