19130121 - Sjuttioett år

Sjuttioett år fyller idag stadsfogden, f. d. landskanslisten Fredrik Sturtzenbecher härstädes.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 januari 1913
N:r 16