19130121 - Som ledamot i taxeringsnämden

Som ledamot i taxeringsnämden för Alfva pastorat, i ledigheten efter handl. Otto Svahn som på begäran entledigats från uppdraget i fråga, har länsstyrelsen förordnat grosshandl. Aug. Melin i Hemse.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 januari 1913
N:r 16