19130121 - Västningeköpet.

Västningeköpet.

Styckjunkare O. Pettersson härstädes meddelar, att han icke köpt egendomen Västninge i Lärbro, hvarom notis meddelades i vårt senaste lördagsnummer — efter utsago af fullt trovärdig person. Affären i fråga har varit på tal, men lär icke ha afslutats.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 januari 1913
N:r 16