19130122 - Död. Charlotta Karolin Vilhelmina.

Att min kära maka Charlotta Karolin Vilhelmina, född den 16 april 1840, afled den 16 Jan. 1913, sörjd och saknad af mig, barn, barnbarn och systrar, har jag
den sorgliga plikten tillkännagifva.
Fårösund den 17 Jan. 1913.
P. A. NORDSTRÖM.

Sv. Ps. 473.

Charlotta Karolin Vilhelmina

 Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 januari 1913
N:r 17