19130122 - Vid Pavalds i Lärbro

Vid Pavalds i Lärbro

förrättas auktion lördagen den 25 innevarande januari kl. 1 e. n. därvid godsägaren A. F. Nyberg låter försälja alla sina mejeriinventarier, däribland 2 dubbla ostpresrar, ostformar med lock af olika slag, många osthyllor med ställningar, holländska ostlyror, 1 Stathmos ostvåg, lådor för saltlake, ostbunnar m. m.
Betalningsanstånd för vederhäftiga inropare till 1 sept. 1913.
Slite den 15 januari 1913.
Thure Holmqvist.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 januari 1913
N:r 17