19130123 - Hundskatt

Hundskatt

i Visby stad för år 1913 uppbäres i uppbördskontoret å rådhuset torsdagen den 30 innevarande januari kl. 5-7 e. m., då hvarje inom stadens område boende ägare eller innehafvare af hundkreater har att dessa till beskattning anmäla och skattebeloppet, tio kronor erlägga.
Blanketter till anmälningssedlar tillhandahållas i uppbördskontoret. Försummelse att i behörig tid inbetala skatten medför åtal och bötfällning samt åläggande att betala dubbel hundskatt.
Visby den 22 januari 1913.
Drätselkammaren.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 januari 1913
N:r 18