19130123 - Till vik. lärarinna

Till vik. lärarinna vid småskolan i Ruta för instundande vårtermin har bland 8 sökande antagits småskollärarinnan Lisa Hansson från Hemse.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 januari 1913
N:r 18