19130123 - I Hälsovännen

I Hälsovännen, senaste häftet, har vår landsman, gymnastikdirektör en Oscar Engström skrifvib en läsvärd uppsats oni »gymnastikens psykiska inflytanden».Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 januari 1913
N:r 18