19130123 - Landtmannaveckan i Dalhem.

Landtmannaveckan i Dalhem.

Dagens program upptar föredrag om »hästskötsel» af kapten F. V. Beselin, hvarefter mejerikonsulenten H. Franzén fortsätter sin intressanta föreläsning om »mjölkhushållning».Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 januari 1913
N:r 18