19130123 - Väghinder.

Väghinder.

För ombyggande af en vägtrumma å västra landsvägen mellan Bottarfve i Fröjet och Bopparfve i Ejsta är vägsträckan i fråga aflyst från trafik 27-29 dennes, då bygdevägen genom Fröjel och Ejsta, s. k. grannlagsvägen, i stället kan begagnas.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 januari 1913
N:r 18