19130123 - Från affärsvärlden.

Från affärsvärlden.

Kommanditbolaget Otto Hanson & C:o härstädes har, såsom synes af annons i dagens tidning, öppnat hufvudkontor i Stockholm. Bolagets affär å Gotland handhafvas och förmedlas emellertid fortfarande af kontoret Hästgatan 26 här i Visby.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 januari 1913
N:r 18