19130123 - Efterlyst

Efterlyst i länskungörelserna är Visby rullföringsområde tillhörige värnpliktige n:r F 23 75/12 L. A. P. Ödman, född 14 sept. 1892, som utan anmäldt laga förfall uteblifvit från inställelse 14 dennes till första tjänstgöring om 258 dagar vid Fårösunds kustartilleridetachement.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 januari 1913
N:r 18