19130124 - Död. Hilda Maria Karolina.

Att min älskade maka Hilda Maria Karolina, f. Gahnström, stilla afled å Visby lasarett söndagen den 19 Januari i en ålder af 33 år, 7 månader 18 dagar, mycket sörjd af mig, föräldrar, syster, släkt och många vänner, har Jag den smärtsamma plikten att tilikännagifva.
Varplösa i Björke den 24 Januari 1913.
ALGOT NILSSON.

Hilda Maria KarolinaGotlands Allehanda
Fredagen den 24 januari 1913
N:r 19