19130124 - Å auktion vid Takstens

Å auktion vid Takstens i Lärbro torsdagen den 30 innevarande januari kl 12 midd. försäljas till den högstbjudande 7 st. goda mjölkkor, 1 arbetshäst, 1 ponnysto 3 år, samt 300 hl. potatis, med betalningsanstånd till den 1:a nästkommande augusti.
Rute den 23 januari 1913.
Tycho Lindgren.Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 januari 1913
N:r 19