19130124 - Entreprenadauktion.

Entreprenadauktion.

Fredagen 31 d:s kl. 2 e. m. hålles i Stenkumla prästgård rör Stenkumla pastorats räkning entreprenadauktion å verkställandet af diverse beslutade snickeri-, mureri-, målnings- och tapetseringsarbeten och anskaffandet af nödiga materialier därtill.
Pröfningsrätt förbehåller. Närmare upplysningar lämnas i Stenkumla prästgård.
Stenkumla 1 januari 1913.
Kyrkorådet.Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 januari 1913
N:r 19