19130124 - Auktion vid Qviehagen.

Auktion vid Qviehagen.

Måndagen den 27 januari kl. 11 f. m. hålles auktion i den s k. Qviehagen liggande strax under Österlings gård i Stånga å ett parti spån-, tvet-; björk-, fur-, grenved och stubbar. Samling vid H. Melander, Vidringe, Burs.
Betalningsanstånd till den 1:sta sept. 1913.
Auktionsförrättaren.Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 januari 1913
N:r 19