19130124 - Passionsgudstjänsterna

Passionsgudstjänsterna i Endre och Hejdeby har domkapitlet medgifvit må i år förläggas i Endre församling till fredagsaftnarna kl. 6 och i Hejdeby församling till onsdagsaftnarna kl. 6.Gotlands Allehanda
Fredagen den 24 januari 1913
N:r 19