19130125 - Ensam sökande

Ensam sökande till långvakansförordnandet som kyrkoherde i Källunge pastorat är t. f. kyrkoherden därstädes Axel Klint.Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 januari 1913
N:r 20