19130125 - Omslag i väderleken

Omslag i väderleken
har idag inträffat.

Vinden har gått om på sydlig, och barometern har fallit alsevärdt. Det någotsånär passabla slädföret har visserligen påbättrats genom ytterligare snöfall idag, men af allt att döma är nu den stundens icke långt borta, då all snön går upp i tö.Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 januari 1913
N:r 20