19130127 - Död. Karl Johan Engström.

Att Gud hemkallat vår älskade make och fader muraren Karl Johan Engström, som stilla afled i sitt hem kl. 11,30 e. m. den 24 jan. 1913, i en ålder af 80 år, 5 mån., 4 dagar, djupt sörjd och saknad af maka, barn och barnbarn, varder härmed tillkännagifvet släkt och vänner.
Busarfve i Roma den 25 Jan. 1913.
ELISABET ENGSTRÖM, född Klintberg.
BARNEN.

Sv. Ps. 473.

Karl Johan EngströmGotlands Allehanda
Måndagen den 27 januari 1913
N:r 21