19130127 - Död. NIKLAS ALERT JOHANSSON.

Att min älskade make f. d. hemmansägaren och kyrkovården NIKLAS ALERT JOHANSSON fridfullt afled i tron på sin Frälsare lördagen den 25 Jan. 1913 kl. 6,15 f. m., i en ålder af 83 år, 7 mån., 28 dagar, djupt sörjd och saknad af mig, barn, barnbarn, släkt och många vänner, varder härmed tillkännagifvet.
Odvalls i Linde den 26 jan. 1913.
KAROLINA JOHANSSON, f. Levengren.

2 Kor. 5:1.
Sv. M.-fb.-sångb. 623 v. 3.

NIKLAS ALERT JOHANSSONGotlands Allehanda
Måndagen den 27 januari 1913
N:r 21