19130127 - Andra förslagsrummet

Andra förslagsrummet med förord till erhållande af provineialläkaretjänstert i Motala distrikt hr medicinalstyrelsen tilldelat doktor C. H. Carlson i Hemse.Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 januari 1913
N:r 21