19130128 - Borgenärerna

Borgenärerna uti trädgårdsmästaren Earl Lindahls i Vestkinde konkurs kallas att sammanträda å stadsfogdekontoret i Visby tisdagen den 11 nästkommande februari kl 5: 30 e. m. för att bestämma underhåll åt gäldenären och besluta i andra möjligen förekommande, konkursen rörande ärenden. Visby den 28 januari 1913.
Philemon Budin.
Rättens ombudsman.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 januari 1913
N:r 22