19130128 - Vid årets inskrifningsförrättningar

Vid årets inskrifningsförrättningar inom Gotlands inskrifningsområdes samtliga rullföringsamråden skall kaptenen vid kustartilleriet N. G. H. Wennerström närvara för dat i värnpliktslagen par. 18 mom. 1 omnämna ändamålet.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 januari 1913
N:r 22