19130128 - Exekutiv auktion

Exekutiv auktion har idag hållits å landskansliet härstädes, hvarvid handl. Gust. Sörmans konkursbo tillhörka lägenhet om 0,137 hektar, afsöndrad från 1/8 mantal Stux i Bunge, inropades af nämdeman Tycho Lindgren, Risungs i Rute, för 10,000 kr., till hvilket belopp lägenheten var saluvärderad.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 januari 1913
N:r 22