19130128 - Rättelse.

Rättelse.

Till revisor i Biodlareföreningen har valts, A. (Albert) Johansson, Larsarfve i Roma, och icke A. Jakobsson, såsom felaktigt uppgafs i gårdagens referat på grund ar det insända manuskriptets svårtydlighet.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 28 januari 1913
N:r 22