19130129 - Väg- och vattenbygnarlsstyrelsen

Väg- och vattenbygnarlsstyrelsen har godkänt vattenaflednings- och afdikningsarbetet för de arbetaföretag, som afse torrläggning af mark, tillhörande dels hemmanen Stenstugu, Norrby m. fl. i Othems och Lärbro socknar och dels hemmanen Rosarfve, Rolex, Linhatte och Kvie i Valls socken.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 januari 1913
N:r 23