19130129 - Egendomsförsäljning.

Egendomsförsäljning.

Sedan samtliga i ärendet hörda myndigheter tillstyrkt, att kronan måtte af nämdeman Ernst Norrby, Vallbys i Hogrän, inköpa egendomen Packarp i Linköpings län, har preliminärt kö peaftal nu upprättats med tillträde för kronan 1 instundande oktober.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 29 januari 1913
N:r 23