19130130 - Auktion å Kappelshamn.

Auktion å Kappelshamn.

Lördagen den 1 februari kl 10 f. m. låter handlanden Fritz Kahl genom offentlig auktion försälja 50 kaster ekved, 50 tolfte ekbräde, 100 vrakslipers, 1 häst, 1 bättre släde, 1 kälkrack, 2 par bättre selar, 1 parti korn, råg, blandsäd, rofvor, kålroder, morötter, hö, rågax, kornhalm m. m. och lämnas godkände inropare 3 månaders anstånd.
Hangvar den 27 januari 1913.
JOH. LYTE.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 januari 1913
N:r 24